İletişim Ofisi

İletişim Danışmanlığı Hizmetleri

İletişim Ofisi PR ajansı olarak Haziran 2007 yılında faaliyete başladık. Halkla İlişkiler & İletişim Danışmanlığı, Dijital PR ve Etkinlik Yönetimi hizmetleri sunuyoruz.

Medya ilişkileri yönetimi

Medya yansımalarınızın sayıca çokluğuna değil, işlevselliğine odaklanırız. Sizi hedeflerinize ulaştıracak aracılara ve mecralara taşırız. Yeni bir müşteri bağlantısı kurmanıza, daha büyük hacimli işler, projeler almanıza yönelik çalışırız. Medyanın ilgisini çekecek haber değeri taşıyan dokümanları oluştururuz.

 • Medyanın her alanında gazeteci kökenli uzman danışmanlara sahibiz. Bu tecrübeyle medya ilişkileri konusunda çok etkin hizmet sunarız.
 • Basın toplantıları, basın yemekleri, basın brifingleri gibi medyaya yönelik özel etkinlikler düzenleriz.
 • Türkiye’deki yabancı basın temsilcileri ve ulusal basın ilişkilerinden yerel basın ile ilişkilere kadar, her kademedeki medya mensubu ile ilişkilerimizi karşılıklı güven çerçevesinde yürütürüz.

Kurumsal iletişim

Kurumun itibar yönetimi ve algı yönetimi çalışmalarına katkıda bulunuruz. Belirlenecek sözcü ve lider üzerinden kurumsal mesajların aktarılmasını sağlarız. İş sonuçlarına odaklanarak hızlı ve etkin hizmet sunarız. Danışmanlık ve Uygulama Birimimizle iletişimin hangi stratejilerle, hedeflerle ve araçlarla yürütüleceği konusunda iletişim planları oluşturur ve hayata geçiririz.

 • Kuruluşunuzun misyonu ve vizyonuna uygun olabilecek projeler geliştiririz.
  • Kurumsal kimlik oluşturma ya da güçlendirme çalışmalarında danışmanlık hizmeti veririz.
  • Kurum içi ve dışına yönelik yayın faaliyetlerinin (Şirket profili, broşür, referans kitapçığı, süreli yayınlar, faaliyet raporları, katalog, afiş ve tanıtım föyleri) içeriği konusunda danışmanlık verir ve bu yöndeki çalışmaları gerçekleştiririz.

Konu yönetimi

Rakip markaların faaliyetlerini takip eder, pazardaki dinamikleri analiz ederiz.  Bölgesel, mevsimsel ve sosyo ekonomik farklılıklara yönelik yaklaşımlar sergileriz. Kurumların iş hedefleri ile tutarlılık gösteren gündem maddelerini değerlendiririz.

Gündeme taşınacak konunun tanımlanması, analizi, stratejisi ve aksiyon planını belirleyerek yetkililer ile beraber üzerinde uzlaşır ve iletişim çalışmalarına  yön veririz.

Kriz iletişimi yönetimi

 • Krizi bir kuruluşun üst düzey hedeflerini ve işleyiş mekanizmasını tehdit eden, acil tepki verilmesi gereken, kuruluşların önleme ve uyum sistemlerinin yetersiz kalmasına yol açan gerilim durumu olarak tanımlarız.
 • Kriz iletişiminde acil tepki verilmesi gereken, krize neden olabilecek konuları önceden belirleriz. Kriz senaryoları hazırlayarak, reaktif, proaktif tutumları belirleriz ve bir kriz iletişim planı oluştururuz.

Kurum içi iletişim

Müşteri memnuniyetini oluşturan ana etkenlerden biri de insan kaynağıdır. Çalışanların kurumlarının vizyonu, misyonu ve faaliyetlerini anlamaları, bunları benimsemeleri ve takım ruhu yaratılması için kurum içi iletişim çalışmalarını planlar ve uygularız.

Pazarlama iletişimi

 • Kurumların iletişim hedefleri paralelinde oluşturulan planlarla gerekli pazarlama iletişimi aktivitelerini belirler, gerektiğinde promosyon, doğrudan pazarlama, araştırma şirketleri ve reklam ajansları gibi üçüncü kişi ya da kurumlarla işbirliğine girer, koordinasyonu sağlar, danışmanlık hizmeti sunarız.

Sponsorluk yönetimi

 • Şirketlerin misyonuna, değerlerine ve stratejisine uygun sponsorluk çalışmalarını tespit ederek, sponsor kuruluşun etkinliklerde doğru konumlandırılmasını amaçlarız. Sosyal paydaşların özdeşleşebileceği, sürekliliği ve iş hedefleri ile tutarlılığı olabilecek sponsorluklar oluştururuz.

Bize Ulaşın